Om databasen

Att samla alla cancerstudier i en databas underlättar för vården att inkludera patienter i olika cancerstudier och därmed ökar möjligheterna för patienter från hela landet att delta i studier.

Cancerstudier i Sverige stärker svensk klinisk cancerforskning och kan hjälpa forskare att hitta samarbetsprojekt.

Huvudmålgruppen för inlagda texter är forskare och profession inom cancervården, men alla har möjlighet att söka i databasen.

Vilka studier finns i databasen?

  • Kliniska studier med pågående rekrytering av patienter.
  • Behandlingstudier, observationsstudier eller omvårdnadsstudier.
  • Studier som drivs av företag men också av enskilda forskare.
  • Små lokala studier på ett enda sjukhus men också stora internationella med minst ett svenskt deltagande sjukhus.

Den läkare som har huvudansvaret för studien i Sverige, ansvarar också för att den rapporteras till databasen.

Databasen är framtagen i ett samarbete mellan Regionala cancercentrum i samverkan (RCC) och Nätverket för universitetssjukhusens prövningsenheter inom onkologi (NASTRO).

Kontakt

Sonia Katsuura

handläggare

RCC Norr

Tekniska frågor

Päivi Persson

registerproduktägare

RCC Norr

Arbetsgrupp Cancerstudier i Sverige

Johanna Vernersson

chefssjuksköterska, ordförande

Karolinska Universitetssjukhuset

 

 

Annika Baan

vårdenhetschef

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Christina Kawati Stenberg

enhetschef

Akademiska sjukhuset