Statistikstöd

RCC Sydöst har statistiker som hjälper till med att ta fram, sammanställa och analysera data från kvalitetsregister och cancerregistret.

Vi stöttar dig som är verksamhetsutvecklare, forskare, kliniker, hälso- och sjukvårdpersonal eller inrapportör och behöver cancerrelaterade data.

De uppdrag som kommer in till oss ses över och prioriteras gemensamt av statistikergruppen en gång per vecka. Uppdragen fördelas mellan statistikerna utifrån huvudansvar för respektive diagnos/register.

Välkommen att höra av dig till oss via vår funktionsbrevlåda: rccsydoststatistikstod@regionostergotland.se