Statistikstöd

RCC Sydöst har statistiker som hjälper till med att ta fram, sammanställa och analysera data från kvalitetsregister och cancerregistret.

Vi stöttar dig som är verksamhetsutvecklare, forskare, kliniker, sjukvårdpersonal eller inrapportör och behöver cancerrelaterade data.

Om du vill kontakta oss kan du mejla till:  rccsydoststatistikstod@regionostergotland.se

Det nya arbetssättet innebär i korthet

  • Att inkomna uppdrag ses över och prioriteras gemensamt av statistikergruppen 1 gång/veckan.
  • Att uppdragen kan fördelas mellan statistikerna. Huvudansvar för respektive diagnos/register behålls som tidigare hos ansvarig statistiker.
  • Möjlighet att avsätta mer resurser till krävande arbetsuppgifter.
  • Möjlighet att gemensamt bevaka väntetid och viktiga deadlines.
  • Minskad sårbarhet vid frånvaro.

Vår förhoppning är att det nya arbetssätet ska medföra förbättrad service och kvalitet och vara till fördel för dig som beställare.

Vid frågor eller funderingar, vänligen kontakta: