MENY

Nationellt vårdprogram neuroendokrina buktumörer (GEP-NET)

Det första svenska nationella vårdprogrammet för NET omfattar inledningsvis gastroenteropankreatiska neuroendokrina tumörer och karcinom (GEP-NET och GEP-NEC).

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Vårdprogrammet omfattar inte MANEC (blandtumörer). Gobletcellscancer beskrivs dock i bilaga 2, eftersom dessa tumörer historiskt hanterats vid endokrinkirurgiska och endokrinonkologiska enheter.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum sydöst.


Faktaägare:Eva Tiensuu Janson
Ansvarig redaktör: Linda Carlén-Hallström
Gemensam information uppdaterad: 12 december 2018