Förbättrings- och utvecklingsarbete i cancervården

För att möta utvecklingen inom cancervården krävs ett fortlöpande och strukturerat utvecklingsarbete. Det är viktigt att arbetet görs av medarbetare i verksamheterna.

På RCC Väst finns möjlighet att få stöd i förbättrings- och utvecklingsarbete i cancervården. Erbjudandet utgår från ett lärandestyrt perspektiv där RCC Väst tillsammans med olika aktörer inom vårdkedjan samverkar kring målsättning, planering och uppföljning av förbättringsarbetet.

Exempel på stöd som enheter vid RCC Väst kan bidra med:

  • Information och utbildning av inrapportörer i registerfrågor
  • Framtagning, analysstöd och sammanställning av data från kvalitetsregister och andra hälsodatabaser inom cancervården
  • Patientinvolvering, kompetenshöjande utbildningsinsatser samt ledning/samordning av utvecklingsaktiviteter kopplat till vårdverksamheters förbättringsarbete

Utvecklingsstödet utgår från principer för ett modernt förbättringsarbete som innebär att arbetet utgår från dem som verksamheten är till för. Bygger på beslut baserat på data och är lärandestyrt.

Mer information om stöd som RCC Väst erbjuder och kontaktuppgifter till medarbetare

Verktygslåda – stöd och inspiration vid förbättrings- och utvecklingsarbete

I verktygslådan finns stöd för utvecklings- och förbättringsarbete. Verktygslådan innehåller modell för förbättringsarbete och projektstrukturering, enkätmallar samt olika verktyg för problemformulering, datainsamling, idégenerering, uppföljning och utvärdering. 

Verktygslåda