Nationella arbetsgruppen för MDK

Den nationella arbetsgruppen har samlad kunskap om regionala kartläggningar, rutiner och riktlinjer, olika förbättringsarbete och forskningsprojekt.

Uppdrag

Samtliga RCC har på separata håll arbetat med kartläggningar, framtagande av rutiner och riktlinjer, olika förbättringsarbete och forskningsprojekt. Det finns ett behov av överblick över regionalt pågående arbete med målet att dela kunskap och erfarenheter samt initiera:

  • Nationell samverkan kring förbättringsprojekt gällande till exempel koordinering av nationella uppdrag, dokumentation och selektion av patientfall.
  • Nationell samverkan kring kartläggningar av till exempel tillgång till nyckelkompetenser samt vilka patientrelaterade perspektiv som bör beaktas i MDK sammanhang.
  • Nationell samverkan gällande framtagande av utbildnings-, och informationsmaterial till MDK-team samt vid behov erbjuda stöd till nya och etablerade MDK.
  • Bevaka och stödja nationella och regionala IT-relaterade frågor.

RCC:s samverkansgrupp har utsett följande personer till nationella arbetsgruppen för multidisciplinära konferenser:

Linn Rosell

ordförande

RCC Syd

Annika Sjövall

RCC Stockholm Gotland

Jessica Wihl

RCC Syd

Mirjam Våtz

RCC Sydöst

Anna Johansson

RCC Väst

Hanna Milerad Sahlgren

RCC Mellansverige