Ny broschyr om fysisk aktivitet vid cancersjukdom

2014-01-15: Nu finns en ny broschyr med information om vikten av fysisk aktivitet vid cancersjukdom. Den är allmänt hållen och riktar sig inte till någon specifik diagnosgrupp.

Här finns bland annat information om varför regelbunden fysisk aktivitet är viktig, vilka typer av aktiviteter som kan vara lämpliga vid cancersjukdom, vilken hjälp man kan få och vad som är viktigt att tänka på.

Broschyren har tagits fram av Regionalt cancercentrum väst. Det är en omarbetning av en folder som har tagits fram av Livsstilsgruppen på Onkologiska kliniken i Stockholm, i samarbete med sjukgymnasterna på Radiumhemmet.

Innehållet är omarbetat och anpassat till västra sjukvårdsregionens förutsättningar. Broschyren är fri för användning och utdelning till patienter. Dokumentet är i word-format och neutralt framtaget för att passa olika verksamheter.

Det är viktigt att du placerar logotypen för din organisation högst upp på förstasidan.


Ladda ner broschyren här (word-fil)

Frågor?

Om du har några frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta:
chichi.malmstrom@rccvast.se eller shirin.bartholdsson@rccvast.se