Nu är vårdprogrammet godkänt!

2015-06-26: Nu är årets version av vårdprogrammet godkänd av Hälso- och sjukvårdsdirektörerna i Västra Götlandsregionen och Halland. Det innebär att det som står i dokumentet gäller. Specialister, patientföreträdare, chefer, direktörer och politiker har fått säga sitt, och nu gäller det att alla ord blir omsatta i praktisk vardagssjukvård.

Cancervårdprocessen tar upp viktiga frågor som i högsta grad påverkar patienten och de närstående. Nyheter behöver lyftas in i vårdprogrammet, och därför är ambitionen att komma med en ny version varje – eller kanske vartannat – år. Några av nyheterna i det nya vårdprogrammet för Cancervårdsprocessen är:

  • Tydligare och utvidgade krav på fast vårdkontakt.
  • Uttalat krav på upprättande av skriftlig vårdplan, “Min vårdplan”.
  • Kriterier som tydliggör vilka patienter som ska ha kuratorskontakt.
  • Åtgärder för hälsofrämjande cancervård.
  • Riktlinjer för upprättande av cancerrehabiliteringsplan.
  • Handläggning av neutropen feber.
  • Uppdaterade riktlinjer för att optimera möjligheten att få barn för cancerpatienter i fertil ålder.

De viktigaste ställningstagandena finns samlade i den version som kallas RMR (Regional medicinsk riktlinje) i Västra Götalandsregionen och som har benämningen vårdprogram här på RCC:s hemsida. Se det nya vårdprogrammet här.

Utöver denna kortfattade text finns bakgrundsmaterial med utförligare text, evidensgradering, länkar med mera. Dessa texter nås via länkar i huvuddokumentet, eller på sidan bakgrundsmaterial.

Vi i processgruppen är redan igång med att förbereda nästa uppdatering. Vi vill gärna komma fram till konkreta åtgärder för bättre och rättvisare cancerrehabilitering, bättre riktlinjer för lymfödemterapi och en rad andra angelägna ämnen. Vi tar gärna emot synpunkter och förslag för vårt arbete!

Gunnar Eckerdal, processägare
gunnar.eckerdal@vgregion.se