Utvärdering av genomslaget av den regionala utvecklingsplanen

Den regionala utvecklingsplanen för cancervården beslutades 2015. Nu har RCC Väst utfört en studie med hjälp av metoden concept mapping för att utvärdera genomslaget av utvecklingsplanen i västra sjukvårdsregionen.

Syftet med studien var att ta reda på om den regionala utvecklingsplanen för cancervården är känd, om den används och vad som behövs för att den ska bli ett naturligt verktyg och en del i vardagen för medarbetare inom cancervården.

Studien resulterade i en top tiolista över saker som både är viktiga och genomförbara att arbeta vidare med. 

Framsida utvärdering av genomslaget av den regionala cancerplanen

Projektrapporten "Utvärdering av genomslaget av den regionala cancerplanen i västra sjukvårdsregionen med Concept Mapping" (pdf)

Konceptkartor (pdf)

Medlemmar i forskargruppen

  • Anna Genell, statistiker, RCC Väst
  • Anna Ringheim, strateg, Kvalitetsstrategiska avdelningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  • Daniel McLinden, Associate Professor of Pediatrics at University of Cincinnati College of Medicine/Cincinnati Children’s Hospital Medical Center (CCHMC) och Senior Director in Medical Operations at CCHMC 
  • Frida Smith, utvecklingsledare, forskare, RCC Väst
  • Hege Garelius, hematolog, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  • Herman Nilsson-Ehle, hematolog, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  • Katrín Gunnarsdóttir, statistiker, RCC Väst 
  • Lisa Vaughn, Professor of Pediatrics at Cincinnati Children’s Hospital Medical Center within the University Of Cincinnati College Of Medicine 
  • Thomas Björk-Eriksson, verksamhetschef RCC Väst 
  • Ulf Lönqvist, IT-förvaltning, projektledare, RCC Väst