En ännu bättre strålbehandling

På Hälso- och sjukvårdsstyrelsens uppdrag har RCC Väst tillsammans med förvaltningar och patient- och närståenderepresentanter tagit fram en patient- och framtidssäker plan för att säkra tillgången till strålbehandling i Västra sjukvårdsregionen 2018-2028. 

Sammanfattade resultat

Strålningsbehandlingsverksamheten i Västra sjukvårdsregionen står inför flera utmaningar. Tillgängligheten behöver öka och det finns ett behov av att rekrytera och utbilda bland annat strålbehandlingssjuksköterskor, ingenjörer, sjukhusfysiker och onkologer. Därtill kommer behovet av en enhetlig maskinpark och ett gemensamt IT-system.