Strålbehandling i Västra sjukvårdsregionen

I Västra Götalandsregionen bedrivs strålbehandlingen vid verksamheten för onkologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och på Södra Älvsborgs Sjukhus. Upptagningsområdet innefattar även Region Halland som tillsammans med Västra Götalandsregionen utgör Västra sjukvårdsregionen.

Aktuellt just nu

  • Projekt om geografisk fördelning av patienter som strålbehandlas inom Västra Götalandsregionen. Projektet syftar till att ta fram en metod för att regelbundet kunna följa om patienter i olika geografiska områden får strålbehandling i samma utsträckning. För att om skillnader upptäcks sätta in åtgärder så att alla ska ha en jämlik tillgång till strålbehandling.

Utredningen En ännu bättre strålbehandling

På Hälso- och sjukvårdsstyrelsens uppdrag har RCC Väst tillsammans med förvaltningarna och patient- och närståenderepresentanter tagit fram en patient- och framtidssäker plan för att säkra tillgången till strålbehandling i Västra sjukvårdsregionen 2018-2028. 

En ännu bättre strålbehandling

 

porträtt

Jesper Lindberg

regional processägare strålbehandling, sjukhusfysiker

RCC Väst

Regionalt stödteam

porträtt

Sofie Grinneback

utvecklingsledare

RCC Väst