Statistik från kvalitetsregister

Individbaserad statistik om behandlingsresultat redovisas per diagnos på fyra olika sätt.

Kontakt

Arvid Widenlou Nordmark

nationell registersamordnare

RCC Norr