MENY

SveReKKS - kvalitetsregister

Svenskt kvalitetsregister för koloskopier och kolorektalcancerscreening (SveReKKS) skapades för uppföljning, utvärdering, utveckling och forskning som gynnar patienterna.

Bakgrund

RCC i samverkan gav i början av 2018 professionen i uppdrag att skapa ett nationellt kvalitetsregister för tjock- och ändtarmscancerscreening och koloskopi. Inför det planerade nationella införandet av tjock-och ändtarmscancerscreening har ett kvalitetsregister tagits fram som möjliggör uppföljning av screeningprogrammet där även ett gemensamt IT-stöd (GAS) för administration av screeningprogrammet (kallelser och remitteringar etc) utvecklats. Tillsammans med nationellt kvalitetsregister för tjock och ändtarmscancerscreening och koloskopi skulle det tillsammans ge förutsättningar för införande och uppföljning av nationell screening samtidigt med uppföljning av alla koloskopier utförda i Sverige.

Syfte med kvalitetsregistret

Syftet med SveReKKS (Svenskt Kvalitetsregister för Koloskopier och Kolorektalcancerscreening) är att möjliggöra uppföljning av screeningprogrammet samt följa upp övriga koloskopier som görs nationellt. Uppföljningen ska leda till kontinuerligt förbättrade underökningar och behandlingar för patienter remitterade för koloskopi oavsett om de är remitterade via screeningprogrammet eller inom sjukvården.


Gemensam information uppdaterad: 24 april 2019