Studie undersöker tidiga symtom på cancer

Finns det tidiga symtom vid cancer som vården behöver bli mer observant på? Och vilka tidiga symtom och kombinationer av symtom förekommer vid de sex vanligaste cancersjukdomarna? Det är frågor som undersöks i en stor studie i Västra Götalandsregionen.

Omkring 70 procent av all cancer upptäcks av allmänläkare, även om slutlig diagnos ställs på sjukhus eller specialistmottagning. Trots det är kunskapen om vilka tidiga cancersymptom som patienter söker för inom primärvården fortfarande otillräcklig.

Genom att gå ett år tillbaka i tiden före cancerdiagnos ska man i studien undersöka vad patienter sökte för inom primärvården, vilka symtom allmänläkarna noterade, vilken diagnos som ställdes och vilka undersökningar som gjordes. På så sätt ska man undersöka vilka kombinationer av symtom, både alarmsymtom – det vill säga symtom som kan signalera en allvarlig sjukdom till exempel cancer– och allmänna diffusa symtom som förekommer vid olika cancersjukdomar. 

Första steget är att bygga upp en databas baserat på uppgifter från Cancerregistret och VEGA-registret som är Västra Götalandsregionen databas för vårdkonsumtion och register för laboratorieprover och röntgen. Utifrån det ska man titta på vilka symtom eller kombinationer av symtom som föregår någon av våra sex vanligaste cancersjukdomarna. Ambitionen är att ta fram konkreta verktyg för riskbedömning för att kunna fånga patienter med misstänkt cancer tidigt, så att man snabbt kan påbörja en utredning. 

Totalt ingår cirka 23 000 patienter från Västra Götalandsregionen i studien. Av dessa diagnosticerades 4 500 med någon av de sex vanligaste cancersjukdomarna under 2011, det vill säga bröstcancer, prostatacancer, tjocktarmscancer, lungcancer, gynekologisk cancer och hudcancer inklusive malignt melanom. Studien pågår till och med år 2018 och är ett doktorandprojekt vid Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet, i samarbete med Regionalt cancercentrum väst.

Personal

Forskare: Marcela Ewing, doktorand, specialistläkare i onkologi och allmänmedicin och regional processägare vid Regionalt cancercentrum väst. 

Handledare: Jörgen Månsson, professor i allmänmedicin vid Sahlgrenska Akademin.

Bihandledare: Peter Naredi, professor i kirurgi vid Sahlgrenska Akademin.

Statistiker: Chenyang Zhang, Regionalt cancercentrum väst. 
Erik Holmberg, PhD, enhetschef statistik, Regionalt cancercentrum väst.