Om vårdprocessen tidig upptäckt

Det finns olika anledningar till varför en diagnos vid symptomgivande cancer drar ut på tiden. Man kan skilja på tre orsaker – patientorsakad, läkarorsakad och organisationsorsakad fördröjning.

Patientorsakad fördröjning innebär att patienten inte söker läkarhjälp för sina symptom, till exempel för att man inte är medveten om att de kan tyda på cancer, eller för att man av någon anledning inte vill uppsöka vård.

Läkarorsakad fördröjning innefattar tiden från det att patienten söker vård tills en utredning startas. En fördröjning här kan till exempel bero på att patienten har så allmänna eller diffusa symptom att det är svårt att identifiera orsak, eller att läkaren ställer fel diagnos.

Organisationsorsakad fördröjning innefattar tiden från utredning till behandling och kan till exempel bero på långa väntetider eller att de olika behandlingarna är dåligt samordnade. Patientprocessen Tidig upptäckt fokuserar främst på de två sistnämnda orsakerna, alltså läkarorsakad och organisationsorsakad fördröjning. Kortare väntetider och bättre samordning ingår även i alla standardiserade vårdförlopp.

Aktuellt arbete

Utbildning och föreläsningar både regionalt och nationellt för hälso-och sjukvårdsprofessionen inom primärvård och öppen specialistvård, patientföreningar, beslutsfattare inom hälso-och sjukvården och politiker.

  • Leder en valideringsstudie i Region Stockholm av riskvärderingsinstrument för tjock-och ändtarmscancer i primärvården.
  • Uppföljning och utveckling av Diagnostiska Centras arbete i Västra Götalandsregionen.
  • Deltar i planering av forskningsprojekt som rör tidig upptäckt i primärvården av bland annat lungcancer och bukspottkörtelcancer.

Avhandling om tidig upptäckt av cancer i primärvården

Resultatet från avhandlingen resulterade bland annat i utvecklingen av ett riskvärderingsinstrument för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer. Marcela Ewing är nu projektledare och leder en forskargrupp i ett samarbete mellan RCC Väst och RCC Stockholm Gotland. Forskningsprojektet ”Tidig upptäckt av kolorektalcancer i primärvården med hjälp av riskvärderingsinstrument” ska validera riskvärderingsinstrumentet på Region Stockholms kolorektalcancerpatienter.

Identification and early detection of cancer patients in primary care

Beslutsstöd för tidig upptäckt av cancer i primärvården

 

Medarbetare

porträtt

Marcela Ewing

regional processledare tidig upptäckt, medicinsk rådgivare

RCC Väst