För dig som är allmänläkare

RCC Väst har tagit fram en lathund som riktar sig till allmänläkare, med alarmsymtom och allmänna symtom som kan signalera cancer. Den innehåller listor över symtom per diagnos och förslag på utredning.

Denna lathund utformades innan SVF infördes. Du som vårdgivare ska därför utgå från dessa. Dock fyller lathunden en roll som snabb överblick över alarmsymtom. En del vårdcentraler använder den som stöd vid bokning av läkartider per telefon. När det gäller handläggning av symtom på cancer eller välgrundad misstanke om cancer hänvisas till SVF i kunskapsbanken.se.

Lathunden har tagits fram av Marcela Ewing, specialistläkare i allmänmedicin och onkologi och regional processägare tidig upptäckt, tillsammans med flera specialistläkare i allmänmedicin. 

Lathunden version 2.0 som webbversion (pdf) sista uppdatering gjord 2015
Lathunden version 2.0 för lågupplöst utskrift (pdf)
Välj dubbelsidigt, liggande A3-format för bästa utskrift. 

Beställ i tryckt format

Lathunden kan även beställas i tryckt format via Adress- och distributionscentrum vid Regionservice i Västra Götalandsregionen.

Lathunden beställs i buntar om 5 exemplar och beställningen görs via formulär på webbplatsen:  http://www.vgregion.se/adc (Använd sökordet "alarmsymtom" i databasen.) 

Det går också bra att skicka en beställning via e-post som skickas till: adress.distributionscentrum@vgregion.se