Frågor och svar om prostatacancertestning

När startade projektet?

Pilotprojektet för organiserad prostatacancertestning planeras startade den 2 september 2020.

Görs utskicken i datumordning eller styr geografin turordningen?

Utskicken baseras på födelsedatum, de män som är födda tidigt på året kommer få erbjudande före de som fyller år sent på året. Ingen hänsyn tas till geografin.

Sköter kansliet kallelserna, nya kallelser om patienten ska kallas igen och ger besked på provsvaren? 

Ja, kansliet sköter kallelserna och meddelar provsvar och de anslutna enheterna sköter provtagning och undersökning. 

När kommer erbjudandet att gå ut till männen?

Män födda 1970 beräknas få erbjudande om att delta i organiserad prostatacancertestning någon gång mellan september 2020 och april 2021. Män födda 1971 beräknas få erbjudande mellan maj och december 2021. Män födda 1972 beräknas få erbjudande under år 2022, män födda 1973 beräknas få erbjudande under 2023 och män födda 1974 beräknas få erbjudande under 2024.

Ska patienterna betala den ordinarie patientavgiften på 100 kr vid mellanliggande provtagning?

Provtagningen är kostnadsfri. Det kostar ingenting för männen att lämna ett PSA-prov.

Det är kostnadsfritt att delta i den organiserade prostatacancertestningen. Ersättning till deltagande medicinska enheter utgår från projektet.

Hur lång tid har männen på sig att ta provet och vad händer om den tiden har passerat?

Männen har en månad på sig att ta provet. Om en man missar sin provtagningstid måste han kontakta kansliet för organiserad prostatacancertestning för att få ett nytt brev hemskickat.

Vad betyder OPT?

Förkortningen OPT står för organiserad prostatacancertestning.

Vilket telefonnummer är det till kansliet?

De enheter som är anslutna till projektet kan ringa till kansliet på telefonnummer 0722 171 799.

Män som har frågor om prostatacancertestning kan ringa till kansliet på telefonnummer 010-441 28 38. Kansliet finns då tillgängligt följande tider:
- Sekretariat måndag kl. 13.30-15.30 onsdag kl. 9-11
- Sjuksköterska tisdag kl. 13.30-15.30 torsdag kl. 9-11 

Hur ska proverna märkas upp?

Det är viktigt att mannens personnummer och ett särskilt klistermärke med texten "OPT" finns med på provröret. Vid behov av fler klisteretiketter kontakta kansliet. 

Varför är ingen patientrepresentant med i styrgruppen?

Frågan har diskuterats. Projektet vänder sig främst till män som inte är patienter och därför finns det ingen patientrepresentant med i styrgruppen. Patientföreningar och Patient- och närståenderådet vid Regionalt cancercentrum väst har involverats i framtagandet av informationen som går ut till männen.