MENY

Organiserad prostatacancertestning i VGR

På uppdrag av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen ska RCC Väst samordna ett pilotprojekt för organiserad prostatacancertestning med start 2020.

Organisatioriska aspekter 2020-2022 (pdf, nytt fönster)

Aktuellt just nu:

  • Processbild för organiserad prostatacancertestning tas fram
  • Systemtest förbereds
  • Erbjudande- och svarsbrev färdigställs

Tidsplan

2020 skickas information och erbjudande om prostatacancertestning ut till alla män i Västra Götalandsregionen födda 1970.

2021 ny årskull av 50 åriga män erbjuds testning.

2022 erbjuds yterliggare en ny årskull män, födda 1972, prostatacancertestning. De män som fick besked 2020 att de skulle ta ett nytt prov om två år erbjuds testning.

Projektet mål

Målet är att prostatacancertestning i framtiden ska utföras på ett strukturerat, jämlikt och kvalitetssäkrat sätt med möjligheter till testning för alla män som är 50-74 år i Västra Götaland.

Utvärdering 

Projektet utvärderas under det första kvartalet 2022 och redovisas för Hälso- och sjukvårdsstyrelsen inför ett eventuellt beslut om att införa ett fullskaligt program. 

Kontakt

porträtt

Thomas Björk-Eriksson

projektansvarig

RCC Väst

 

porträtt

Elin Ljungqvist

projektledare

RCC Väst

 

porträtt

Rebecka Arnsrud Godtman

medicinskt ansvarig, ST läkare i urologi


Faktaägare:Elin Ljungqvist, projektledare organiserad prostatacancertestning, RCC Väst
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 12 november 2019