Organiserad prostatacancertestning i VGR

På uppdrag av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen samordnar RCC Väst ett pilotprojekt för organiserad prostatacancertestning 2020–2024.

Aktuellt just nu:

  • Erbjudande- och informationsbrev skickas ut till män födda 1970, 1972 som inte deltog första gången de fick ett erbjudande och till män födda 1974.

Rapporter om organiserad prostatacancertestning i Västra Götalandsregionen

Utvärdering av Organiserad prostatacancertestning i VGR (pdf, nytt fönster)

Tidiga erfarenheter av organiserad prostatacancertestning i Västra Götalandsregionen (pdf, nytt fönster)

Under ett webbinarie delade Västra Götalandsregionen och Region Skåne med sig av sina erfarenheter av att starta upp organiserad prostatacancertestning. Webbinariet går att se i efterhand på sidan:

Prostatacancertestning

Informationsfilm om organiserad prostatacancertestning

Filmen vänder sig till enheter som är och kommer bli involverade i projektet för organiserad prostatacancertestning. I filmen beskrivs projektets upplägg och vad som förväntas av provtagnings-, MR- och urologenheterna som deltar. Inspelningen är 32 minuter lång.

 

Organisatioriska aspekter 2020-2022 (pdf, nytt fönster)

Presentation från livesänt informationsmöte den 19 februari, 2020 (pdf, nytt fönster)

Frågor och svar om organiserad prostatacancertestning

Regional medicinsk riktlinje och regionala rutiner

Den regionala medicinska riktlinjen och de regionala rutinerna beskriver hur patienter handläggs inom pilotprojektet för organiserad prostatacancertestning i Västra Götalandsregionen 2020–2022.

Informationen vänder sig till verksamheter och personal i vården som är del av den organiserade prostatacancertestningen.

Regional medicinsk riktlinje, Organiserad prostatacancertestning

Regional rutin, Organiserad prostatacancertestning – Magnetkameraundersökning (MR)

Regional rutin, Organiserad prostatacancertestning – Provtagning

Regional rutin, Organiserad prostatacancertestning – Utredning urologi

Tidsplan

2020 börjar information och erbjudande om testning för prostatacancer skickas ut till män i Västra Götaland födda 1970.

2021 män födda 1970 och 1971 erbjuds testning.

2022 erbjuds män, födda 1972, testning för prostatacancer. De män som fick besked 2020 att de skulle ta ett nytt prov om två år erbjuds testning.

2023 erbjuds yterliggare en ny årskull män, födda 1973, testning för prostatacancer. De män som fick besked 2021 att de skulle ta ett nytt prov om två år erbjuds testning.

2024 erbjuds yterliggare en ny årskull män, födda 1974, testning för prostatacancer. De män som fick besked 2022 att de skulle ta ett nytt prov om två år erbjuds testning.

Projektets mål

Målet är att prostatacancertestning i framtiden ska utföras på ett strukturerat, jämlikt och kvalitetssäkrat sätt med möjligheter till testning för alla män som är 50-74 år i Västra Götaland. 

Kontakt

Thomas Björk-Eriksson

projektansvarig

RCC Väst

 

Alma Ihre

projektledare OPT i Västra Götalandsregionen

RCC Väst