Organiserad prostatacancertestning i VGR

På uppdrag av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen ska RCC Väst samordna ett pilotprojekt för organiserad prostatacancertestning med start 2020.

Aktuellt just nu:

  • Män i Västra Götaland födda 1970 får ett informations- och erbjudandebrev om testning för prostatacancer hem.

Informationsfilm om organiserad prostatacancertestning

Filmen vänder sig till enheter som är och kommer bli involverade i projektet för organiserad prostatacancertestning. I filmen beskrivs projektets upplägg och vad som förväntas av provtagnings-, MR- och urologenheterna som deltar. 

 

Organisatioriska aspekter 2020-2022 (pdf, nytt fönster)

Presentation från livesänt informationsmöte den 19 februari (pdf, nytt fönster)

Frågor och svar om organiserad prostatacancertestning

Tidsplan

2020 börjar information och erbjudande om testning för prostatacancer skickas ut till män i Västra Götaland födda 1970.

2021 män födda 1970 och 1971 erbjuds testning.

2022 erbjuds yterliggare en ny årskull män, födda 1972, testning för prostatacancer. De män som fick besked 2020 att de skulle ta ett nytt prov om två år erbjuds testning.

Projektet mål

Målet är att prostatacancertestning i framtiden ska utföras på ett strukturerat, jämlikt och kvalitetssäkrat sätt med möjligheter till testning för alla män som är 50-74 år i Västra Götaland.

Utvärdering 

Projektet utvärderas under det första kvartalet 2022 och redovisas för Hälso- och sjukvårdsstyrelsen inför ett eventuellt beslut om att införa ett fullskaligt program. 

Kontakt

porträtt

Thomas Björk-Eriksson

verksamhetschef, projektansvarig

RCC Väst

 

porträtt

Elin Ljungqvist

projektledare

RCC Väst

 

porträtt

Linda Tedenbrant

projektledare

RCC Väst

 

porträtt

Rebecka Arnsrud Godtman

medicinskt ansvarig, urolog