Nationella kvalitetsregistret för organiserad prostatacancertestning (SweOPT)

Sedan våren 2023 finns ett nationellt kvalitetsregister för organiserad prostatacancertestning (OPT). Registret heter SweOPT och är förlagt vid RCC väst.

Interaktiv rapport

Registret innehåller data från 2020, då de första regionala projekten påbörjades. Underlaget uppdateras halvårsvis: det första halvåret redovisas i november och hela kalenderåret i maj det följande året. I den interaktiva rapporten återfinns en sammanställning av ett urval av nationella data från kvalitetsregistret. I den interaktiva rapporten går det att filtrera information på till exempel region och årtal. Du kan också skräddarsy en nationell eller regional rapport och välja ut lämpliga indikatorer.

Interaktiv årsrapport från Nationellt Kvalitetsregister för organiserad prostatacancertestning, INCA

Lägesbild organiserad prostatacancertestning

  • Antal regioner med OPT: 7
  • Totalt antal män som erbjudits OPT: 113 945
  • Totalt antal män som valt att delta i OPT: 39 577
    (Uppdaterat: 2023-09-07)