MENY

Så startade Sunda solvanor

Sunda solvanor började som ett pilotprojekt på fyra barnavårdscentraler i Västra Götalandsregionen under våren 2014.

Bakom projektet stod Regionalt cancercentrum väst och Central Barnhälsovård i Södra Bohuslän och Göteborg. Ett nytt informationsmaterial som riktade sig till föräldrar togs fram, till stor del baserat på Pernilla Stalfelts En bok om solen, som är framtagen i samarbete med Strålsäkerhetsmyndigheten. Tillsammans med hudläkare tog man även fram ett nytt kunskapsstöd till BVC-sjuksköterskorna, som innehöll vanliga frågor och svar om solen. Målet var att stärka BVC-sjuksköterskornas kunskaper och ge dem konkreta verktyg i komunikationen med småbarnsföräldrar.

Två av tre blev bättre på att skydda sitt barn

Under maj 2014 delades 500 kylskåpsmagneter ut till föräldar på fyra BVC-mottagningar. Planscher med budskapet om sunda solvanor sattes även upp på BVC-mottagningar och förskolor. Resultat blev mycket positivt. 66 procent av föräldrarna som deltog i projektet uppgav att de blev bättre på att skydda sina barn från solen.

Projektrapport Sunda solvanor 2014 (pdf)


Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 16 januari 2019