Till regionspecifikt innehåll

Solvanor

Överexponering av UV-strålning är den främsta påverkbara riskfaktorn för att drabbas av hudcancer. Hudcancer är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige för såväl kvinnor som män, och den cancerform där insjuknandet ökar snabbast. Undersökningar visar att befolkningens attityder till solning är i förändring, men att det fortfarande är ganska vanligt att bränna sig i solen.

UV-strålningens mängd avseende både tid och styrka mot huden under en livstid påverkar cancerrisken. UV-strålning från solen eller solarier kan orsaka brännskador i huden och skador i cellernas DNA som kan leda till utveckling av hudcancer. För den allvarligaste formen av hudcancer, malignt melanom, är brännskador orsakade av UV-strålar den största riskfaktorn.

Generell rekommendation

  • Skydda huden med kläder, solhatt och solglasögon.
  • Det är lämpligt att söka sig till skuggan mellan 11-15 då solen är som starkast (gäller sommarhalvåret i Sverige).
  • Komplettera med solskyddsmedel där kläder inte skyddar. Använd vattenfast solskyddsmedel med hög faktor (minst 30) som skyddar mot både UVA- och UVB-strålning. Smörj in dig rikligt och ofta.
  • Sola inte i solarium.

Barns hud är extra känslig, därför är det extra viktigt att skydda barnen från att bränna sig. Det är också viktigt att tänka på att om man reser till varmare länder på vintern utsätts man för extra stor risk. 

I samband med cancer

Vissa behandlingar som används vid cancer gör huden mer skör, vilket gör det extra angeläget för dessa patienter att vara försiktiga i solen. Det gäller till exempel strålbehandling och vissa cytostatika.

Personer som haft hudcancer bör vara försiktiga med att utsättas för solen och följa ovanstående rekommendationer och lära sig att själv hålla koll på eventuella förändringar i huden. Mer finns att läsa om hudcancer här på Cancercentrums webbplats och under egenvård i vårdprogrammen för de olika typerna av hudcancer, se länkar nedan.

Kunskapsstöd

Nationellt vårdprogram hudmelanom, Kunskapsbanken

Att skydda sig mot hudcancer, Film, 1177 Vårdguiden

Solråd för barn, 1177 Vårdguiden

Så skyddar du dig mot solen, 1177 Vårdguiden

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Maria Bjerstam

regional processledare prevention

RCC Syd

Projekt om solvanor i västra sjukvårdsregionen

Solariekartläggningar

Det finns ett tydligt samband mellan att sola solarium och risken att drabbas av hudcancer. RCC väst har genomfört kartläggningar under 2017 och 2021 som visar att ungefär en fjärdedel av de västsvenska kommunerna ändå är inblandade i solarieverksamhet, antingen i egen regi eller genom att hyra ut lokaler till privata näringsidkare.
Läs mer om projektet och ta del av rapporten

Sunda solvanor

Sunda solvanor startade som ett pilotprojekt i 2014 genom ett samarbete mellan Regionalt cancercentrum väst och Central barnhälsovård i Västra Götalandsregionen. Idag används materialet i stora delar av landet.
Läs mer om projektet Sunda solvanor

Samarbete inom cancerprevention och solvanor

Ta gärna kontakt med oss om du vill veta mer om hur man kan förebygga cancer eller om du har idéer för preventionsarbetet. RCC Väst erbjuder exempelvis, projektstöd, föreläsningar och workshops inom ramen för cancerprevention.

Kontakt

porträtt

Ellen Brynskog

utvecklingsledare

RCC Väst