Prevention i Västra sjukvårdsregionen

RCC Väst arbetar med att driva och stödja utvecklingsprojekt för att förebygga cancer i västra sjukvårdsregionen.

En central del i utvecklingsarbetet är att arbeta deltagarstyrt. Som i allt folkhälsoarbete är det viktigt att utgå från kundens behov, våra kunder kan vara både patienter, befolkningen men även professionella som möter dessa i sitt arbete.

Cancer kan drabba alla, det finns några saker du kan göra själv för att minska risken för att få cancer. Världshälsoorganisationen kom 2014 ut med en uppdaterad version av den europeiska kodexen mot cancer. Den innehåller tolv rekommendationer eller råd för att minska den individuella risken för cancer.

Hälsoråd för att minska risken för cancer

Cancerpreventionsplan för Västra sjukvårdsregionen

Cancerpreventionsplanen antogs under våren 2017 av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen och Regionstyrelsen i Region Halland och visar hur och varför cancerprevention är en viktig del av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet i västra sjukvårdsregionen.

Dokumentet är en fördjupning av den regionala utvecklingsplanen: En ännu bättre cancervård, Regional utvecklingsplan för cancervården i Västra sjukvårdsregionen 2015 och framåt. Målgruppen för cancerpreventionsplanen är politiker, tjänstemän och verksamheter som arbetar med utvecklingen av befolkningen hälsa. Planen är ett övergripande dokument som kan kompletteras med regionala och lokala handlingsplaner.

Exempel på uppslag från cancerpreventionsplanen. Klicka för större bild.

För respektive riskfaktor redovisas kortfattad befolkningsstatistik, viktiga aktiviteter för att stärka cancerpreventionen i sjukvårdsregionen samt förslag på indikatorer för uppföljning.

Cancerpreventionsplanen finns att ladda ner i två versioner:

Affisch som komplement till planen

Som komplement till cancerpreventionsplanen har en affisch med hela europeiska kodexen mot cancer tagits fram – 12 sätt att minska risken att få cancer.

Affischen kan beställas kostnadsfritt av verksamheter inom Västra sjukvårdsregionen. Innehållet riktar sig till allmänheten och kan användas för information om prevention i väntrum och i allmänna utrymmen.

Affischen är i A3-format och beställs via Adress- och distributionscentrum, Västra Götalandsregionen. 
(Välj ämnet: "Folkhälsa")


Kunskapsstöd inom cancerprevention

Kontakta gärna oss om du vill veta mer om hur man kan förebygga cancer eller om du har idéer för preventionsarbetet. Vi erbjuder stöd, föreläsningar och workshops inom ramen för cancerprevention.

 Exempel på aktiviteter/utvecklingsprojekt