Hälsosam vikt

En ohälsosamt hög kroppsvikt påverkar inflammationsnivå, tillväxtfaktorer och vissa hormoner, som insulin och östrogen, vilket i sin tur ökar cancerrisken.

Det finns ett samband mellan övervikt och obesitas och minst 13 olika cancersjukdomar, bland cancer i bröst, bukspottskörtel, lever, livmoderhals/äggstockar, njure, blod, matstrupe, tjock/ändtarm. Viktiga verktyg för att bibehålla en hälsosam vikt är tillräcklig fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor. Dessa levnadsvanor är i sig också skyddande mot flera sorters cancer.

Mer än halva den svenska vuxna befolkningen har övervikt eller obesitas. Det fanns även skillnader utifrån kön, utbildningsnivå och födelseland (Folkhälsomyndigheten 2023)

Generell rekommendation enligt EUs kodex mot cancer.

  • Det är vanligt att personer som behandlas för cancer får problem med att bibehålla sin vikt. Det är därför viktigt att göra en individuell riskbedömning för undernäring vilket inkluderar frågor om ofrivillig viktnedgång, ätsvårigheter och undervikt. Det är vanligt att personer som behandlas för cancer behöver individuell rådgivning och stöd kring matvanor och fysisk aktivitet.

Filmer, utbildningar och annat material kring hälsosam vikt

Nutrition, nationellt vårdprogram för Cancerrehabilitering, Kunskapsbanken
Mat vid cancer, 1177 
Mat vid cancer, Cancerfonden
Matvanor, hälsa och miljö, Livsmedelsverket
Film om Hälsosam vikt och cancer – så hänger det ihop