Regional vårdprocess mammografi

Den regionala vårdprocessen för mammografi arbetar för att förbättra mammografin i Västra sjukvårdsregionen och för att fler kvinnor ska delta i mammografiscreening.

Arbete sker tillsammans med medarbetare från samtliga verksamheter som bedriver radiologisk bröstdiagnostik inom Västra Götalandsregionen i nätverket Regionalt Kvalitetsråd Mammografi (RKM) och i samarbete med den regionala vårdprocessen för bröstcancer.

Målet är att:

 • Ta fram en gemensam mall för statistisk jämförelse av verksamheterna, både internt och externt.
 • Sammanställa information och vidta åtgärder som leder till ett ökat deltagande i mammografiscreeningen för den kvinnliga befolkningen. 
 • Arbeta för att all radiologisk bröstdiagnostik ska bedrivas på ett likartat sätt i hela regionen genom att tillsammans arbeta fram gemensamma metoder och best practice både vad gäller inbjudningar och arbetsmetoder. 
 • Verka för att mammografiverksamheterna ska arbeta i samma digitala nätverk i hela regionen, så att information kan utbytas mellan avdelningarna till gagn för invånare och patienter. 
 • Verka för att verksamheterna ska arbeta med samma kvalitetsparametrar i ett gemensamt nätverk. 
 • Arbeta för förkortade ledtider genom ett effektivare och förbättrat samarbete med övriga verksamheter som också deltar i bröstverksamhet såsom cytologi-, patologi-, onkologi- och kirurgiverksamheter. 
 • Delta i utvecklingen av samarbete, kvalitetsutveckling och informationsutbyte på nationell nivå.

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi med:

 • Att utveckla ett kvalitetsregister för mammografiscreening
 • En uppdatering av det regionala vårdprogrammet för mammografiscreening och en regional medicinsk riktlinje för mammografiscreening
 • En regional medicinsk riktlinje för MR-undersökningar av bröst
 • Ett samarbete mellan Angereds närsjukhus, Unilabs och RCC Väst för ökat deltagande i mammografiscreening
 • Införandet av standardiserat vårdförlopp för bröstcancer

Regional medicinsk riklinje och vårdprogram

Regional medicinsk riktlinje mammografiscreening

Regional processägare

porträtt

Maria Edegran

regional processägare mammografi, överläkare radiologi

NU-sjukvården, Uddevalla

 

 

Regionalt stödteam

porträtt

Elin Ljungqvist

utvecklingsledare

RCC Väst

 

porträtt

Chenyang Zhang

statistiker

RCC Väst