Informationsfilmer

Här finns sju korta filmer om nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention. De är mellan en och tre minuter långa och ger en snabb, allmän och lättfattlig information om det grundläggande i vårdprogrammet.

Filmerna kan användas vid utbildningstillfällen i samband med införandet av det nya vårdprogrammet eller för att titta på enskilt. Filmerna baseras på en intervju med Björn Strander, ordförande i vårdprogramgruppen. Christina Kåbjörn, ordförande i Svensk cytologisk förening medverkar också.

Varför ett nytt vårdprogram?
 

Vilka är de viktigaste delarna i vårdprogrammet?

Vad är nytt i screeningen?

Tips till regioner som ska implementera det nya vårdprogrammet

Vad innebär vårdprogrammet för cytologiverksamheten?

Barnmorskan och gynekologens viktiga budskap till kvinnorna

Livmoderhalscancer ökar - trenden är oroande