Fler kvinnor i projekt för utrotning av livmoderhalscancer

Projekt om snabbare utrotning av livmoderhalscancer genom HPV-vaccination och cellprovtagning omfattar från och med 2022 kvinnor födda 1999-1994.

Det nationella projektet för snabbare utrotning av livmoderhalscancer är baserat på samtidig vaccination och HPV-test (cellprovtagning). Studien har i sina tillstånd haft kvinnor födda 1999-1994 som målgrupp, men då cellprovtagning inte är rekommenderat i Sverige före 23 års ålder har kvinnor födda 1999 inte erbjudits deltagande under 2021. Då dessa kvinnor blir 23 under 2022 ändras nu all information om studien till att vara samstämmig med protokollet, som har kvinnor födda 1999-1994 som målgrupp.

Läs mer på Karolinska universitetssjukhusets webbsida om kampanjen och forkningsprojektet: https://www.hpvcenter.se/utrotning

Ansvarig forskare: Joakim Dillner, Professor, Karolinska Universitetssjukhuset.
E-post: hpvcenter@ki.se

Studiekoordinator: Miriam Elfström, Med. Dr., Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland
E-post: miriam.elfstrom@regionstockholm.se