Regional styr-/processgrupp

Nedan listas ledamöter i den regionala styr- och processgruppen för gynekologisk cellprovskontroll i Västra sjukvårdsregionen 2019-2020.

Ordförande

Anna Glantz

mödrahälsovårdsöverläkare,

Mödrahälsovården, Göteborg

 

 

Ledamöter

Christina Björkenfeldt- Havel

gynekolog

Kvinnokliniken, Skaraborgs Sjukhus

 

Peter Brodin

verksamhetschef patologi

Norra Älvsborgs länssjukhus

Susanna Naess

gynekolog

Hallands sjukhus Varberg

Anne Ekeryd-Andalen

regional processägare livmoderhalscancerprevention, gynekolog

Gynekologmottagningen Kungshöjd

Monika Dohsé

specialcytodiagnostiker

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Anna-Carin Forsman

samordningsbarnmorska

Närhälsan, Skövde

Ulrika Hansson

patolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Peter Horal

virolog

Klinisk mikrobiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Katarina Kylebäck

gynekolog

Kungshöjds gynmottagning

Cecilia Kärrberg

regional processägare särskild gynekologisk dysplasi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ann Johansson

mödrahälsovårdsöverläkare

Region Halland

Eva Lundqvist

specialitetsansvarig cytodiagnostiker

Södra Älvsborgs Sjukhus

Degaulle Najm

gynekolog

Kvinnokliniken, Södra Älvsborgs sjukhus

Annica Olesen

samordningsbarnmorska

Mödrahälsovårds-team norra Fyrbodal

Tomas Seidal

patolog

Klinisk patologi och cytologi, Hallands sjukhus, Halmstad

Helena Seth

barnmorska

Regionens kallelsekansli, Göteborg

Lotta Söderberg

Samordningsbarnmorska

Anna Welander

gynekolog

Göteborgs Kvinnoklinik

Mia Westlund

utvecklingsledare livmoderhalscancerprevention, barnmorska, sekreterare

RCC Väst

Charlotte Örndal

registerhållare Cytburken, patolog

RCC Väst