Regional styr-/processgrupp

Nedan listas ledamöter i den regionala styr- och processgruppen för gynekologisk cellprovskontroll i Västra sjukvårdsregionen 2019-2020.

Ordförande

Joy Ellis

mödrahälsovårdsöverläkare, medicinskt ansvarig Regionens kallelsekansli

Primärvården, Södra Bohuslän

 

 

Ledamöter

Christina Björkenfeldt- Havel

gynekolog

Kvinnokliniken, Skaraborgs Sjukhus

 

Anne Ekeryd-Andalen

regional processägare livmoderhalscancerprevention, gynekolog

gynekologmottagning Masthugget

Monika Dohsé

specialcytodiagnostiker

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Charlotte Greppe

överläkare Sjukhusen i Väster, gynekolog

Västra Frölunda Specialistsjukhus

Charlotta Indebetou

regionchef Patologi

Unilabs Skövde

Karin Jerhamre Sund

mödrahälsovårdsöverläkare Göteborg och Södra Bohuslän

Ann Johansson

mödrahälsovårdsöverläkare

Region Halland

Vivianne Johansson

enhetschef klinisk patologi och cytologi

Södra Älvsborgs sjukhus

Jovana Jovanovic

patolog klinisk patologi och cytologi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Katarina Kylebäck

gynekolog

Kungshöjds gynmottagning

Cecilia Kärrberg

regional processägare särskild gynekologisk dysplasi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Rocio Montejo Rodriguez

överläkare kvinnokliniken, gynekolog

Susanna Naess

gynekolog, regional processägare Halland

Hallands sjukhus Varberg

Degaulle Najm

gynekolog

Kvinnokliniken, Södra Älvsborgs sjukhus

Annica Olesen

samordningsbarnmorska

Mödrahälsovårds-team norra Fyrbodal

Josefin Rosengren

utvecklingsledare, barnmorska, sekreterare

RCC Väst

Tomas Seidal

patolog

Klinisk patologi och cytologi, Hallands sjukhus, Halmstad

Helena Seth

barnmorska

Regionens kallelsekansli, Göteborg

Lotta Söderberg

Samordningsbarnmorska

Anna Welander

gynekolog

Göteborgs Kvinnoklinik

Mia Westlund

utvecklingsledare livmoderhalscancerprevention, barnmorska, sekreterare

RCC Väst

Michael Wilstermann

verksamhetschef Patologi

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Charlotte Örndal

registerhållare Cytburken, patolog

RCC Väst