Regional vårdprocess livmoderhalscancerprevention

Vårdprocessen arbetar för att färre kvinnor ska insjukna i livmoderhalscancer. Det viktigaste verktygen för att uppnå det är vaccination mot Humant Papillomvirus (HPV) och deltagande i gynekologisk cellprovskontroll.

Livmoderhalscancer (Cervixcancer) är globalt sett en av de vanligaste cancerformerna hos kvinnor. Sedan gynekologisk cellprovskontroll infördes i Sverige i slutet av 1960-talet har antalet kvinnor som insjuknat minskat kraftigt, men fortfarande får mer än 100 kvinnor i Västra sjukvårdsregionen livmoderhalscancer varje år.

I stort sett alla fall av livmoderhalscancer orsakas av humant papillomvirus, som är sexuellt överförbara virus. Sjukdomen utvecklas oftast långsamt under många år, vilket gör det möjligt att upptäcka och behandla förstadier till cancer i ett tidigt skede. Alla kvinnor i åldrarna 23-49 år erbjuds att ta gynekologiskt cellprov vart tredje år. Efter 50 års ålder sker kontrollerna vart femte till sjunde år beroende på vilken analysmetod som användes vid senaste prov, fram till 64 års ålder. Sista prov bör tas vid 64 år fyllda. Det innebär att man kan få sista kallelse vid 70 års ålder.  

Västra sjukvårdsregionen har ett relativt högt deltagande, runt 80 procent, men deltagande skiljer sig mycket åt mellan olika områden och stadsdelar. Därför är åtgärder för att öka deltagandet centralt. Vårdprocessen har arbetat för att öka deltagandet på flera sätt, till exempel genom lättillgänglig ombokning av tider via nätet, telefonsamtal till kvinnor som har uteblivit från sina kontroller sex år eller längre, samt uppmärksamhetsveckan Cellprovsveckan som genomförs en vecka i april/maj varje år. 

Läs mer om gynekolgisk cellprovskontroll och vaccination av HPV-virus här. 

Läs mer om livmoderhalscancer här. 

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med: 

  • Utbildningsinsatser 
  • Utveckling av underlaget till kvalitetsrapporter.
  • Insatser för att fler ska ta gynekologiskt cellprov, bland annat cellprovsveckan 

  • Utveckling av processregistret Cytburken som är en del av det nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention. 

Regionala processägare

porträtt

Anne Ekeryd-Andalen

regional processägare livmoderhalscancerprevention, gynekolog

Masthuggets gynekologmottagning

 

porträtt

Cecilia Kärrberg

regional processägare särskild gynekologisk dysplasi, gynekolog

Kvinnokliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Regionalt stödteam

porträtt

Mia Westlund

utvecklingsledare livmoderhalscancerprevention, barnmorska

RCC Väst

porträtt

Björn Strander

medicinsk rådgivare, gynekolog

RCC Väst

porträtt

Chenyang Zhang

statistiker

RCC Väst

porträtt

Charlotte Örndal

patolog , registerhållare NKCx/process

RCC Väst