Till regionspecifikt innehåll

Kvalitetsrapporter

Nationella rapporter för livmoderhalscancerprevention baseras på uppgifter från NKCx Analysregister.

Nationella kvalitetsregisterrapporter

NKCx Analysregister

Processregistret har framställt regionala kvalitetsrapporter för några av sjukvårdregionerna. Dessa återfinns under Regionspecifikt innehåll.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Regionala kvalitetsrapporter Sjukvårdsregion Mellansverige 

Sammanställning av kvalitetsdata gällande cervixcancerprevention i Sjukvårdsregion Mellansverige. Rapporterna baseras på data från NKCx processregister, Cytburken och tas fram vid RCC Väst. Alla filer är i PDF och öppnas i nytt fönster.

Regional kvalitetsrapport 2022

Regional kvalitetsrapport 2021

Regional kvalitetsrapport 2020

Regional kvalitetsrapport 2019

Regional kvalitetsrapport 2017

Regional kvalitetsrapport 2016

Regionala kvalitetsrapporter Sydöstra sjukvårdsregionen

Sammanställning av kvalitetsdata gällande cervixcancerprevention i Sydöstra sjukvårdsregionen. Rapporterna baseras på data från NKCx processregister, Cytburken och tas fram vid RCC Väst. Alla filer är i PDF och öppnas i nytt fönster.

Regional kvalitetsrapport 2022

Regional kvalitetsrapport 2020

Regional kvalitetsrapport 2018

Regional kvalitetsrapport 2017

Regional kvalitetsrapport 2016

Regional kvalitetsrapport 2015

Regional kvalitetsrapport 2014

Regionala kvalitetsrapporter

Sammanställning av kvalitetsdata gällande cervixcancerprevention i Västra Götalandsregionen och Region Halland. Alla filer är PDF-filer och öppnas i nytt fönster.

Kvalitetsrapport 2022

Kvalitetsrapport 2021

Kvalitetsrapport 2020

Kvalitetsrapport 2019

Kvalitetsrapport 2018

Kvalitetsrapport 2017

Kvalitetsrapport 2016

Kvalitetsrapport 2015

Kvalitetsrapport 2104

Tidigare rapporter 

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007