Kallelse- och svarsbrev

Här hittar du nationella kallelser och svar enligt det nationella vårdprogrammet för prevention av livmoderhalscancer, från 2017, med primär HPV-analys.

Beskrivning och lathund till kallelser och svarsbrev

Det här dokumentet anger vilka svar som är aktuella beroende på diagnos och var i utredningen svaret ges.

Lathund till kallelser och svarsbrev inom Gynekologisk cellprovskontroll (pdf) Version 2018-10-10

Faktaägare: Mia Westlund
Ansvarig redaktör: Anna Nilsson
Gemensam information uppdaterad: 7 november 2018

Regionalt