Information på olika språk

För information om gynekologisk cellprovskontroll på andra språk än svenska hänvisas till 1177 Vårdguiden.

www.1177.se/pap-test

Bildstöd vid kommunikation i vårdsituationer på olika språk
Inom projektet KomHIT inom Västra Götaland har ett bildstöd tagits fram för gynekologiskt cellprovtagning.

Du hittar bildstödet en bit ner på sidan under rubriken "Cellprovtagning".

https://www.vgregion.se/ov/dart/fardigt-material/vard/hitta-bildstod/kvinnors-halsa/

 

 

Det finns också bildstöd att använda vid frågor för uppgifter till screeningremiss:

Cellprovtagning - frågor till patienten - albanska.jpg

Albanska (pdf)

Arabiska (pdf)

Bosniska/Kroatiska/Serbiska (pdf)

Dari (pdf)

Engelska (pdf)

Kurmanji (pdf)

Pashto (pdf)

Persiska (pdf)

Somaliska (pdf)

Sorani (pdf)

Svenska (pdf)

Tigrinja (pdf)


Språklappen 

Informationsmaterial om gynekologisk cellprovskontroll

NARH0002 Spraklapp_A5_2020_sid1_200px.jpg

Språklappen (pdf)
Innehåller kortfattad text om inbjudan till cellprovtagning på 11 språk. Svenska, Albanska, Arabiska, Engelska, Persiska, Franska, Kroatiska, Kurdiska, Somaliska, Spanska och Tigrinja.