Provtagning och behandling

Provtagningsföreskrifter, kallelse, kallelse vid sekretess, efter 50 års ålder, screeningremiss, standardremisser, kolposcopi scoringprotokoll, rapportblankett vid behandling.

Observera att nedanstående dokument gäller fr o m att det nationella vårdprogrammet för prevention av livmoderhalscancer implementerats i västra sjukvårdsregionen.

Screeningremiss

Kolposkopi Scoringprotokoll

Rapportblankett behandling

Rutiner och riktlinjer