Gynekologisk cellprovskontroll i väst

Det nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention är infört i Västra sjukvårdsregionen.

Regionala dokument

Patientbrev
Brevmallar för brev till kvinnor om utfall av gynekologiskt cellprov, kvinnor i kontrollfil, total hysterektomi och upphörande av cellprovskontroller. Nya mallar med VGR-logga  finns som regionalt innehåll under Kallelse- och svarsbrev.

Blanketter 
Blanketter för kontrollfilsärenden och exkludering från GCK. 

Provtagning och behandling
Provtagningsföreskrifter, screeningremiss, standardremisser, scoringprotokoll för kolposkopi, rapportblankett vid behandling.