Gynekologisk cellprovskontroll i väst

Det nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention är infört i Västra sjukvårdsregionen. Region Halland införde vårdprogrammet i sin helhet den 15 april och Västra Götalandsregionen den 26 april 2019.

Regionala dokument

Patientbrev
Brevmallar för brev till kvinnor om utfall av gynekologiskt cellprov, kvinnor i kontrollfil, total hysterektomi och upphörande av cellprovskontroller. Nya mallar med VGR-logga kommer att läggas till som regionalt innehåll under "Kallelse- och svarsbrev".

Blanketter 
Blanketter för kontrollfilsärenden och exkludering från GCK. 

Provtagning och behandling
Provtagningsföreskrifter, screeningremiss, standardremisser, scoringprotokoll för kolposkopi, rapportblankett vid behandling. 

Om införandet av det nationella vårdprogrammet

Införandet av det nationella vårdprogrammet har skett i två steg för Västra Götalandsregionen och Region Halland:

  1. Riktlinjer för utredning och behandling infördes 1 oktober 2017.
  2. Riktlinjer för screening infördes 15 april i Region Halland och 25 april 2019 i Västra Götalandsregionen.