Ta med en vän - lyckad kampanj fick fler att ta cellprov

Erik Olsson och Malena Lau har varit projektledare för Ta med en vän, en kampanj som nu avslutas efter ett framgångsrikt år. Erik är doktorand på CHI och Kunskapscentrum för Jämlik vård, och Malena är kvalitetsansvarig på Angereds Närsjukhus.


Bakgrunden var starten av en ny gynekologisk mottagning på Angereds närsjukhus 2010. I det sammanhanget uppmärksammades att andelen kvinnor i nordöstra Göteborg som kom på cellprovskontroller vid de tre barnmorskemottagningarna i Bergsjön, Angered och Gamlestan var låg.

Muntlig information viktig

– Vi studerade den forskning som fanns på området och vad som gjorts nationellt och internationellt, berättar Erik. Vi sökte i Sverige efter goda exempel, men det vi fann handlade mest om att översätta befintlig information till andra språk.

– Vi hittade ett intressant exempel i USA där man hade lyckats bra genom att satsa mycket på muntlig information, säger Malena. Och det blev också vår inriktning.

I nordöstra Göteborg bor människor från många olika delar av världen. Och det talas många olika språk.

– I vissa delar är mer än 50 procent av invånarna födda i andra länder, vilket naturligtvis gör att det behövs kommunikation på andra språk än svenska.

Letade lokala styrkor

Projektledarna kartlade också vilka aktörer och resurser som finns i området:

– Vi ville använda de lokala styrkor som finns i Angered och Bergsjön, berättar Malena. Det finns till exempel ett aktivt föreningsliv som erbjöd många bra forum för information om cellprov.

– Doulorna som verkar i området framstod tidigt som nyckelpersoner för projektet, säger Erik. De har jättestort förtroende bland andra kvinnor och är väl förtrogna med de olika kulturerna.

Doulorna/kulturtolkarna i nordöstra Göteborg är kvinnor som hjälper andra kvinnor med samma kulturella bakgrund som de själva i samband med graviditet och förlossning. En fokusgrupp där doulorna medverkade stärkte övertygelsen om att den muntliga informationen var viktig, om kampanjen skulle lyckas.

Buss för provtagning

Genom muntlig information via doulorna och andra samverkansparter, med nyhetsbrev och information via lokaltidningen och på olika språk i närradion spreds kunskap och information om vikten att gå på cellprovskontroll. 

– Under två månader hade vi också en särskild buss med två barnmorskor och doulor där vi erbjöd kvinnor att ta cellprov, berättar Malena. Bussen ställde vi upp på platser där det var lite längre till en barnmorskemottagning.

I kampanjen har en rad professioner samverkat, utöver projektledarna Erik och Malena: Barnmorskor, gynekologer och informatörer, till exempel. 

Tar stöd av varandra

Namnet på kampanjen – Ta med en vän – har flera betydelser:

– Dels handlar det om att sprida budskapet från mun till mun, säger Erik Olsson. Men också om att stödja varandra och hjälpa varandra att undanröja praktiska hinder, till exempel med barnpassning och språkproblem. 

– Många är rädda första gången de kommer till en cellprovstagning, berättar Malena. Då kan stödet av en vän vara viktigt. Den som tog med en vän belönades med en present. 

Kampanjen Ta med en vän pågick från april 2011 till mars 2012. Och resultatet har varit gott. 42 procent fler cellprov togs jämfört med föregående år.

– Och doulorna rapporterar att det pratas mycket mer om cellprov nu, säger Erik. Många fler förstår syftet och vet vad provtagningen är bra för.

– Vi vill ju, förutom att få fler att komma till provtagningen, också öka kunskapen så att man vet vad det handlar om när man får kallelsen, säger Malena.

Fortsatta aktiviteter

Men – trots att kampanjen var framgångsrik går det inte att luta sig tillbaka:

– Det här ger inte med automatik en långsiktig effekt, säger Erik. Så just nu är vi i färd med att diskutera med de ordinarie verksamheter om hur fortsättningen ska se ut. Vi utvärderar vilka aktiviteter som gett bäst resultat och vilka det är lämpligt att fortsätta med. Vi har också en hel del dokumentation som vi ska använda för vår utvärdering.

Erik och Malena tror att deras kampanj skulle kunna användas på andra håll:

– Det finns många områden med liknande problematik. Det gäller att hitta de lokala styrkorna. Hos oss var det doulorna, i andra områden kan det finnas andra grupper som man kan samarbeta med för att nå ut med informationen. 

Internationell konferens

Kampanjen Ta med en vän har uppmärksammats på olika sätt. Bland annat presenterades den, tillsammans med uppbyggnaden av Regionalt cancercentrum väst, på en internationell konferens i Italien nyligen.

– Det var roligt att få berätta om hur vi jobbat. Det har varit ett mycket spännande projekt där vi känner att vi faktiskt har nått ut, säger Malena.

– Jättekul också att jobba över organisatoriska gränser och med så många olika professioner och människor som jobbar mot samma mål, säger Erik Olsson. Det ger en helt annan dynamik.

Ta med en vän har också hedrats med den prestigefyllda utmärkelsen Guldskalpellen:

– Att få utmärkelsen känns jätteroligt och det är ett erkännande till alla fantastiska människor som har varit involverade under året. Det känns också bra att det är just insatser för en ökad jämlikhet i vården som uppmärksammas, säger Malena Lau.

Text: Lasse Nyman
Foto: Alexandra Ericsson