Nationell arbetsgrupp för mammografi

Uppdrag

 • Arbeta för regional och nationell samordning
 • Nationell arbetsgrupp för mammografi, NAM, är styrgrupp för det nationella kvalitetsregistret för mammografiscreening.
  • Årlig kvalitetsregisterrapport
  • Definiera kvalitetsindikatorer och sätta målnivåer
  • Fortsatt utveckling av kvalitetsregistret.
  • Samarbete med NKBC för de kvalitetsindikatorer som det egna kvalitetsregistret inte kan besvara.
 • Förvalta och uppdatera det nationella undersökningskoderna för radiologisk bröstdiagnostik.
 • Förvalta och uppdatera de nationella kallelserna och svarsbreven, inkl. informationsbilagan.
 • Expertgrupp/remissinstans till Socialstyrelsen, RCC i samverkan och SKR.

Arbetsgruppens sammansättning

Den nationella arbetsgruppen består av representanter från Sveriges sjukvårdsregioner. 

Ordförande

Joakim Ramos

överläkare radiologi

Västmanlands sjukhus, Västerås

 

Håkan Jonsson

Registerhållare, Nationellt kvalitetsregister för mammografi

Institutionen för epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet

Norra sjukvårdsregionen

Eric Arelöf

enhetschef

Mammograficentrum Västernorrland

Sjukvårdsregion Mellansverige

Radu Lesanu

överläkare radiologi

Gävle Sjukhus

Stockholms sjukvårdsregion

Karin Leifland

överläkare radiologi

RCC Stockholm Gotland

 

Carina Litorell

samordningssjuksköterska, förvaltningsledare

RCC Stockholm-Gotland

Sydöstra sjukvårdsregionen

Björn Forsberg

verksamhetschef

radiologiska kliniken, Region Kalmar län

Västra sjukvårdsregionen

Maria Edegran

överläkare radiologi

NU-sjukvården, Uddevalla

Södra sjukvårdsregionen

Catharina Behmer

överläkare radiologi

Mammografin i Skåne, Unilabs AB

 

Maria Erngrund

överläkare kirurgi

Blekingesjukhuset

Kristina Lång

överläkare Mammografienheten Unilabs

Skånes universitetssjukhus, Malmö

Nationellt stödteam

Anna Carlund

utvecklingsledare

RCC Väst

 

Chenyang Zhang

statistiker

RCC Väst

Jawad Shahin

PROM- PREM konstruktör, Regional INCA Support

RCC Väst

Madeleine Helmersson

statistiker

RCC Väst