Kvalitetsregister för ärftlig cancer

I Sverige finns ett antal mottagningar som utreder ärftlig cancer sedan början av 90-talet. Det är välkänt att en liten andel av bröst-, tjock och ändtarmscancer orsakas av nedärvda mutationer i specifika gener. Ärftlighet har också betydelse för andra cancerformer.

Syfte med kvalitetsregistret är att samla information för att kunna:

  • förbättra och kvalitetssäkra utredningen av ärftlig cancer
  • utgöra en grund förbättringsarbete och kvalitetsuppföljning vid uppföljning av ärftlig cancer
  • göra jämförelser hur lång tid cancergenetisk utredning tar på olika kliniker (ledtider)
  • undersöka i vilken utsträckning vården följer vårdprogram och riktlinjer för ärftlig cancer
  • forska och skapa ny kunskap om ärftlig cancer

Kontakta din lokala vårdgivare om du vill ha mer information om detta register.

Stödjande RCC

porträtt

Johanna Carnerus

registerproduktägare

RCC Norr