MENY

Vårdförlopp alarmsymtom

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2015-12-21

Ventrombos

Djup ventrombos i nedre extremiteterna utan annan uppenbar förklaring kan bl.a. ge misstanke om äggstockscancer.