MENY

Vårdförlopp alarmsymtom

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2015-12-21

Underlivsfynd, symtom män

  • Vissa symtom från penis kan ge misstanke om peniscancer. Symtom i kombination med förstorade lymfkörtlar i ljumskarna kan ge välgrundad misstanke om peniscancer.
  • Förändring, smärta, obehag och liknande i testikel kan ge misstanke om testikelcancer. Knöl i testikel ger välgrundad misstanke om testikelcancer.
  • Misstänkt bitestikelinflammation där symtomen kvarstår efter tre veckor trots behandling kan ge misstanke om testikelcancer.
  • Nydebuterat varikocele som ej tömmer sig i liggande kan ge misstanke om njurcancer.