MENY

Vårdförlopp alarmsymtom

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2015-12-21

Metastasfynd

  • ”Metastasfynd som ger misstanke om lungcancer” ger välgrundad misstanke om lungcancer.
  • Skelettmetastaser utan känd primärtumör ska hos män ge misstanke om prostatacancer.
  • Övriga metastaser utan känd primärtumör ger välgrundad misstanke om CUP.