MENY

Vårdförlopp alarmsymtom

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2015-12-21

Buksymtom

  • Bäcken- eller buksmärta (frekvent återkommande) kan ge misstanke om äggstockscancer.
  • Nydiagnostiserad IBS hos kvinnor över 50 år kan ge misstanke om äggstockscancer.
  • Ändrade avföringsvanor hos patienter över 50 år kan ge misstanke om tjock- och ändtarmscancer. Ändrade avföringsvanor i kombination med anemi eller blod i avföringen ger stark misstanke och ska utredas inom SVF.
  • Ändrade avföringsmönster hos kvinnor kan också ge misstanke om äggstockscancer.
  • Smärta i övre delen av buken och/eller ryggen kan ge misstanke om cancer i bukspottkörteln, särskilt i samband med relativt nydebuterad diabetes och/eller steatorré
  • Bestående diarréer, mer än 3 månader, utan annan uppenbar orsak kan ge misstanke om neuroendokrin buktumör.

  • Ökat bukomfång och/eller trycksymtom från buken kan ge misstanke om äggstockscancer.