MENY

Vårdförlopp alarmsymtom

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2015-12-21

Attacksymtom

Oförklarliga attacker av hjärtklappning, ångest och hypertoni (misstänkt feokromocytom) kan ge misstanke om neuroendokrin buktumör.