Patientens ställning

RCC ska stärka patientens ställning i cancervården. 

Detta ska ske genom att:

  • en individuell skriftlig vårdplan tas fram för varje cancerpatient
  • cancerpatienter får stöd från en kontaktsjuksköterska eller motsvarande kontaktperson
  • patientrapporterade uppgifter samlas in och används i arbetet med att utveckla cancervården
  • kunskapen om patientens rätt till förnyad bedömning ökar bland hälso- och sjukvårdspersonalen och att berörda cancerpatienter får information om denna rätt 

Under området Patient och närstående kan du läsa mer om hur RCC arbetar med att stärka patientens ställning


Regionalt innehåll


Utveckling av patientens ställning i Västra sjukvårdsregionen

Regionalt cancercentrum väst arbetar på flera sätt för att stärka patientens ställning i Västra sjukvårdsregionen, bland annat genom: 

 


Gemensam information uppdaterad: 23 september 2015

Regional faktaägare: Anna Karevi Verdoes, enhetschef vårdutveckling
Regionalt ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Regional information uppdaterad: 13 juli 2017

Regionalt