Utbildning för läkare i att lämna svåra besked

Palliativt centrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuder en kurs för läkare som möter patienter med allvarlig sjukdom och patienter i palliativ vård. Kursen, De nödvändiga samtalen, ges i samarbete med Palliativt Utvecklingscentrum i Lund.

Vill du bli bättre på att ge svåra besked?

En viktig del av en läkares yrkeskunskap är att kunna ge svåra besked och föra samtal med patienter och deras närstående. Det är en förmåga man kan tillägna sig och öva på genom praktisk träning och reflektion.

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på svåra situationer som kräver nödvändiga samtal, till exempel diagnosbesked, samtal om recidiv, besked om att avbryta behandling och samtal om vård i livets slutskede. Under kursens gång får du konkreta verktyg och tillfälle att öva på dessa situationer.

Övningarna görs i små grupper under strukturerad handledning tillsammans med särskilt utbildade skådespelare. Stort utrymme ges för reflektion och erfarenhetsutbyte. Teoripass varvas med praktiska övningar. Kursens syftar till att fördjupa dina kunskaper och utveckla din förmåga att hålla svåra samtal.

För vem?

Kursen vänder sig till specialistläkare och ST-läkare inom Västra Götalandsregionen och Region Halland, som möter patienter med allvarliga sjukdomar eller i palliativ vård. 

Informationsfilm om kursen 

Filmen finns i en lång version och en kort version. Informationsfilmerna är framtagna av Palliativt Utvecklingscentrum, Lunds universitet.

Praktisk information

Kurstillfällen för ST-läkare och specialistläkare i Göteborg:

  • 10-11 oktober, 2018

För information om kursen kontakta Palliativt Centrum/SU
Tel: 031-342 55 61, su.gla.palliativtcentrum@vgregion.se

Läs ett reportage om kursen här.

Faktaägare: Carina Mannefred, utvecklingsledare, RCC Väst
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 5 februari 2018