Vad tyckte du om kursen?

Tre frågor till Annika Glise, ST-läkare på njursektionen vid Södra Älvsborgs sjukhus.

Varför har du valt att gå den här kursen?

– Delvis för att den ingår i min ST-utbildning, alltså för att den uppfyller vissa delmål där, men också för att jag tycker att det är extremt viktigt hur man pratar med patienter. Till exempel att ge raka besked, framförallt om svåra saker. Av egen erfarenhet inom framförallt onkologin och den palliativa vården, så tycker jag att det upplevs positivt att man säger som det är. Att låta patienter och närstående reagera på det, snarare än att de faktiskt inte vet. Man blir ofta lugnare av att veta vilken stig man befinner sig på än att stå i ett vägskäl. 

Hur har det varit att göra övningar tillsammans med skådespelare?

– Fantastiskt! Ibland har jag nästa kommit av mig lite för de har varit så fantastiska på att gestalta en viss känsla eller en viss karaktär. Det var också bra att vi bytte skådespelare de olika dagarna, så att man inte blev för van vid en person. Man kände sig inte speciellt blottad under övningarna, vilket var en liten farhåga jag hade. Att man skulle känna att man gick upp på scenen lite. Och så kändes det inte riktigt tyckte jag. Jag är ju en ganska pratsam människa, så för mig är det alltid en utmaning att kunna vila i ett samtal. Men å andra sidan är jag ju medveten om det och kan förbättra det. De största utmaningarna är de brister man inte själv vet om. Det är just det man kan få hjälp här. För här har man ju, till skillnad från i sin vardag, andra observatörer.

Hur uppfattar du kursen som helhet?

– Det har varit väldigt trevliga deltagare. Kul stämning och öppet klimat. Det har varit lätt att prata med både kursledarna och de andra deltagarna. Vi har lärt oss många tekniker för samtal, till exempel agendasättning och att spegla känslor. Sedan tror jag att det är upp till var och en att plocka russinen ur kakan lite. Det finns ju massor av verktyg att plocka ifrån här. Man måste inte kopiera allting, men man kan ta till sig väldigt mycket och skapa en egen metod som passar en själv.