Kurs för läkare - De nödvändiga samtalen

Palliativt centrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuder en kurs för läkare som möter patienter med allvarlig sjukdom och patienter i palliativ vård. Kursen - De nödvändiga samtalen, ges i samarbete med Palliativt Utvecklingscentrum i Lund.

Vill du bli bättre på att ge svåra besked?

En viktig del av en läkares yrkeskunskap är att kunna ge svåra besked och föra samtal med patienter och deras närstående. Det är en förmåga man kan tillägna sig och öva på genom praktisk träning och reflektion.

Kursinnehåll

Kursen är inriktad på samtal med patienter som drabbats av livshotande sjukdomar och ger dig värdefulla kunskaper om hur du anpassar ditt bemötande till varje persons behov och reaktioner. Kursen består av de fyra kursmodulerna: En bra start, Svåra besked, Övergången till livets slutskede/brytpunktssamtal samt Samtal om döden. Kursen är baserad på aktuell forskning och erfarenhet samt kombinerar teori, reflektion och träning i grupper om 12–14 deltagare med två kursledare och två skådespelare. Det som utmärker kursen jämfört med undervisning i föreläsningsform är den individuella samtalsträningen med simulerade patienter som spelas av skådespelare. Strukturerad träning i halvgrupper ger möjlighet till kollegial feedback och gemensamt kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Mest tid ägnas åt strukturerad samtalsträning och feedback.

För vem?

Kursen vänder sig till specialister och ST-läkare inom Västra Götalandsregionen och Region Halland. Kursen är på två heldagar och deltagarna förbereder sig genom att läsa delar av kursboken ”Mastering communication with seriously ill patients”, beskriva ett patientfall och reflektera över sina utmaningar med denna typ av samtal. Kursen är Lipuscertifierad, kursnummer 20150194 och uppfyller kurskrav enligt SOSFS 2015:8 för hela delmål b1 samt för momentet respektfullt bemötande inom delmål a2 och momentet genomföra brytpunktsamtal inom delmål b5. Kursintyg utfärdas. 

Kursdatum och plats

Preliminärt kommer kursen att ges hösten 2020.

Praktisk information

För information om kursen kontakta Palliativt Centrum/SU
Tel: 031-342 55 61
su.gla.palliativtcentrum@vgregion.se

Läs ett reportage om kursen här.

Informationsfilm om kursen 

Filmen finns i en lång version och en kort version. Informationsfilmerna är framtagna av Palliativt Utvecklingscentrum, Lunds universitet.