Utbildningar inom palliativ vård

Webbutbildning i allmän palliativ vård

Utbildningen vänder sig till all personal som möter svårt sjuka och döende inom vård och omsorg i regionen, kommunerna samt privata vårdgivare i Västra Götaland.

Medarbetare inom VGR når utbildningen via Lärplattformen och anställda i kommunerna och privata aktörer i Västra Götaland får inbjudan via sina chefer.

Läs mer om webbutbildning i allmän palliativ vård här

Föreläsningar/utbildningar arrangerade av Palliativt centrum, Sahlgrenska Universistetssjukhuset

Faktaägare: Carina Mannefred, Jessica Mellquist, utvecklingsledare RCC Väst
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 23 februari 2018