Utbildningar inom palliativ vård

Kurs för läkare - De nödvändiga samtalen

En viktig del av en läkares yrkeskunskap är att kunna ge svåra besked och föra samtal med patienter och deras närstående. Det är en förmåga man kan tillägna sig och öva på genom praktisk träning och reflektion. Kursen är inriktad på samtal med patienter som drabbats av livshotande sjukdomar och ger dig värdefulla kunskaper om hur du anpassar ditt bemötande till varje persons behov och reaktioner.

Föreläsningar/utbildningar arrangerade av Palliativt centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

17 november: Palliativ vård i praktiken för undersköterskor via Skype

2 december: Fortbildning i palliativ vård med inriktning medicinsk symtomlindring via Skype