Om vårdprocessarbetet

Vårdprocessen leds av en regional processägare som driver utvecklingsarbetet tillsammans med utvecklingsledare på RCC Väst. I processarbetet ingår även en vårdprocessgrupp som består av representanter från sjukvården, kommunerna samt vårdsamverkan i Västra Götalandsregionen.

Vårdprocessgruppens uppdrag

  • att sprida kunskap om nationella riktlinjer och vårdprogram
  • att delta i arbetet med styrande dokument såsom bland annat regionala medicinska riktlinjer
  • att följa upp den palliativa vården utifrån Svenska palliativregistret,
  • att arbeta med mål och mätetal utifrån patientens behov
  • att arbeta för att stärka patientens och närståendes behov och ställning i vården
  • att arbeta med kunskapsöverföring.

Målet är att skapa en jämlik palliativ vård som genomgående håller hög kvalitet, oavsett var patienten vårdas.

Vårdprocessgruppens representanter arbetar utifrån den gemensamma uppdragsbeskrivning som är framtagen genom Regionalt cancercentrum väst. Vad som särskiljer den palliativa gruppens arbete från övriga vårdprocessgrupper är att arbetet inte enbart riktar sig till cancerpatienter, utan till alla som är i behov av palliativ vård oavsett vårdform i Västra sjukvårdsregionen. 

 

Vårdprocessgrupp Palliativ vård 

Alingsås lasarett
Ulla Brangstad, sjuksköterska, Palliativa teamet

Kungälvs sjukhus
Laura Forsberg, läkare, AVH-teamet
Marie Johansson, sjuksköterska, AVH-teamet

NU-sjukvården
Lena Lundorff, läkare, Palliativa enheten
Liselott Osberg Ferm, vårdutvecklare, Palliativa enheten

Skaraborgs Sjukhus
Claudia Ramsauer, läkare, Palliativa enheten
Kicki Klaeson, sjuksköterska, kirurgkliniken, Lidköping
Anna-Carin Nordström, sjuksköterska, Palliativa teamet Lidköping

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Inger Benkel, socionom, Palliativt centrum, Högsbo
Linnea Carling, sjuksköterska, Palliativt centrum, Högsbo
Marie Swahn, överläkare, ASIH
Gunnar Eckerdal, läkare, Onkologiska kliniken
Wilhelmina Näs, läkare, Medicinkliniken Östra

Södra Älvsborgs Sjukhus
Malin Bark, sjuksköterska, Palliativa enheten
Anna Hemming, överläkare, Närsjukvårdsteamet
Ingela Trevena, sjuksköterska, Palliativa enheten

Region Halland
Katarina Engström, läkare, processansvarig palliativ vård
Marie Benktander, läkare Palliativa teamet, Kungsbacka
Laila Hansen, sjuksköterska, Palliativa teamet Falkenberg
Annelie Kilersjö, sjuksköterska, Palliativa teamet Kungsbacka
Karin Vesterlund-Odenius, sjuksköterska, Palliativa teamet Varberg

Kommunala representanter
Linda Modig, medicinska ansvarig sjuksköterska, Härryda kommun
Linda Hurtig, medicinska ansvarig sjuksköterska, Gullspång kommun
Ulla Wessman, medicinska ansvarig sjuksköterska, Partille kommun
Annika Thorén, medicinska ansvarig sjuksköterska, Örgryte/Härlanda Göteborgs Stad

Vårdsamverkan Fyrbodal
Anna-Karin Lindblom, medicinska ansvarig sjuksköterska/MAS, Åmåls kommun 

Närvårdssamverkan i södra Älvsborg
Ingela Sunneskär,medicinska ansvarig sjuksköterska, Bollebygds kommun

SIMBA
Marie Hultman, sjuksköterska, Kungälvs kommun

Hospice
Pia Gustafsson, verksamhetschef, Hospice Gabriel
Annika Darell Åberg, verksamhetschef, Änggårdens hospice

Bräcke Diakoni
Maude Kardell, verksamhetschef
Sara Möller, verksamhetschef
Anna-Karin Storhaug, distriktsläkare, primärvården

RCC Väst
Carina Mannefred, utvecklingsledare
Louise Holmqvist, patient/närståenderepresentant
Jan-Åke Simonsson, patient/närståenderepresentant

Regionala processägare

porträtt

Inger Benkel

regional processägare palliativ vård, kurator

Palliativt Centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

porträtt

Stina Nyblom

regional processägare palliativ vård, specialistläkare

Palliativt Centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Regionalt stödteam

porträtt

Carina Mannefred

utvecklingsledare

RCC Väst