Handbok i palliativ vård

Handboken i palliativ vård riktar sig läkare i primärvården som möter patienter och närstående i livets slutskede.

Handbok i palliativ vård för läkare i primärvården.Materialet är framtaget i samarbete med Primärvårdsrådet i Västra Götalandsregionen och innehåller information om bland annat:

  • Brytpunktsbedömning 
  • Trygghetsordinationer
  • Verktygslåda (smärta, illamående, ångest, oro, andnöd och rosslingar)
  • Smärtskattning

Ladda ner Handboken i palliativ vård.
(Lågupplöst pdf för webbvisning).

Beställ tryckta exemplar gratis här. 
Gäller medarbetare inom Västra sjukvårdsregionen. 
Välj ämnet: "Palliativ vård".

Ytterligare vägledning