Handbok i palliativ vård

Palliativ vård för vuxna riktar sig till läkare som möter patienter med palliativa vårdbehov och deras närstående.

Materialet är framtaget inom ramen för det regionala utvecklingsarbetet av den palliativa vården, som sker med stöd av Regionalt cancercentrum väst. Handboken innehåller information om hur palliativa vårdbehov kan identifieras, trygghetsordinationer och smärtskattning. Den ger också vägledning i hur olika symtom såsom smärta, illamående, ångest, andnöd, rosslingar och oro kan hanteras.

Handboken är gjord i A6-format och kan beställas gratis av alla medarbetare inom Västra sjukvårdsregionen.

Ladda ner Handboken i palliativ vård.
(Lågupplöst pdf för webbvisning).

Beställ tryckta exemplar gratis här. 
Gäller medarbetare inom Västra sjukvårdsregionen.