Checklista för palliativ vård

Checklistan för palliativ vård i livets slutskede riktar sig främst till medarbetare inom slutenvård som möter patienter och närstående i livets slutskede. Den kan även användas vid palliativ vård i hemmet och inom kommunal verksamhet.

Checklistan består av tre laminerade blad som hålls samman av en metallring och formatet är 16,5x8,5 cm.

Listan innehåller kortfattad information för vårdpersonal om vad som är viktigt att tänka på vid vård i livets slutskede under rubrikerna: att tänka på, omvårdnad och symtomlindring.

Materialet är framtaget av Regionalt cancercentrum väst i samarbete med den regionala vårdprocessgruppen i palliativ vård.

 

Checklistan är inte avsedd att vara heltäckande. För ytterligare information se Nationellt vårdprogram för palliativ vård i livets slutskede.

Faktaägare: Carina Mannefred, utvecklingsledare, RCC Väst
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 11 juli 2017