Checklista för palliativ vård

Checklistan för palliativ vård i livets slutskede riktar sig främst till medarbetare inom slutenvård som möter patienter och närstående i livets slutskede. Den kan även användas vid palliativ vård i hemmet och inom kommunal verksamhet.

Checklistan består av tre laminerade blad som hålls samman av en metallring. Ringen gör det enkelt att bläddra och kan fästas på en magnet eller hängas på en krok. Låt checklistan finnas lätt tillgängliga i personalens gemensamma utrymmen. Då kan den kan användas av flera och finns tillhands då den behövs. 

I de flesta verksamheter behövs inte checklistan dagligen. Checklistan kan därför beställas i max 5 exemplar/verksamhet.

Formatet är 16,5x8,5 cm och avsett att få plats i fickan och enkelt hålla i ena handen. Sidorna är laminerade så att det håller längre och går att torka av. 

Listan innehåller kortfattad information för vårdpersonal om vad som är viktigt att tänka på vid vård i livets slutskede under rubrikerna: att tänka på, omvårdnad och symtomlindring.

Materialet är framtaget av Regionalt cancercentrum väst i samarbete med den regionala vårdprocessgruppen i palliativ vård.

Checklistan är inte avsedd att vara heltäckande. För ytterligare information se Nationellt vårdprogram för palliativ vård i livets slutskede.