Beställ en lathund!

Nu kan du beställa inplastade kort med kortfattad information om vad man ska tänka på innan, under och efter brytpunktssamtal.

Kortets format är cirka 75 x 140 mm och är anpassat för att kunna ha i bröstfickan. Materialet är framtaget av Regionalt cancercentrum väst i samarbete Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra sjukhuset och Äldresatsningen i LGS-området.  

Beställ materialet här (Ämnesord cancervård, eller sök på brypunktssamtal).