Ladda ner en lathund!

Här kan du ladda ner en kortfattad information om vad du ska tänka på när du planerar ett brytpunktssamtal. Lathunden är framtaget av Regionalt cancercentrum väst i samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra sjukhuset och Äldresatsningen i LGS-området.